Available courses

Utökad BKT - Fullbokad

Kostnad 20 000 kr exkl moms

Kursinnehåll: Grundläggande öppen och laparoskopisk kirurgisk teknik med basa teori och mycket praktiska övningar på djurmodeller/-material och i laparoskopiska simulatorer. Strukturerade krav på måluppfyllelse enligt ackrediterade nivåer. Alla moment som tränas under kursen utvärderas och muntlig återkoppling ges. För laparoskopimomenten gäller färdighetskrav enligt objektiva certifieringsnivåer. Deltagande i kursen går att räkna till godo som fullgjord BKT.

Kursledare:  Ann Kjellin, ann.kjellin@sll.se och Gabriel Sandblom, gabriel.sandblom@sll.se


BKT-kurs – FULLBOKAD

Kontaktperson: Anne-Lee Olofsson, anne-lee.olofsson@vgregion.se och Helena Hellström, helena.b.hellstrom@vgregion.se

Kostnad: 16 000 kr + moms

BKT-kurs – FULLBOKAD

Kostnaden: 14 700 kr (inkl moms)

Kursgivare: Anders Rosemar  epost: anders.rosemar@vgregion.se

Kurssekreterare: Therese Olsson epost: therese.i.olsson@vgregion

Kärlkirurgi Stockholm 27-29/11

Kursort: Stockholm
Kursen ackrediterad av: SVSS
Kursledare: Rebecka Hultgren, Ulrika Palmer-Kazen

Adress: Karolinska Universitetssjukhuset NKS,
Postadress: Norrbacka S3:01
Email: rebecka.hultgren@sll.se
Telefon Arbete: 08-51776596
Mobiltelefon: se ovan

Kursinnehåll: I enlighet med lärandemålen för ST i kirurgi; delmål C10; Kärlkirurgi; teoretisk genomgång, Fallpresentationer, examination enligt SSVS planering.

Föreläsare: Från KS, SÖS; Örebro

Rebecka Hultgren, Ulrika Palmer-Kazen, Magnus Jonsson, Linus Blohme, Lena Blomgren, Joy Roy, Jonas Malmstedt

Kostnad: 6200 kr + moms (icke medlem SKF + 1000 kr)


KUB-kurs i endokrinkirurgi 18/9 - 20/9 – FULLBOKAD

Kursinnehåll: Endokrin halskirurgi samt utredning och behandling av endokrina tumörer i binjurar, GI-kanalen och sarkom.

Kursledare: Mark Thier, mark.thier@skane.se

Föreläsare: Mark Thier, Lo Hallin-Thompson, Olov Norlén, Anders Thornell

Kostnad: 4200 kr + moms (icke medlem SKF + 1000 kr)

Kursen går från lunch 18/9 till lunch 20/9.


KUB-kurs i bråckkirurgi – FULLBOKAD

Kursansvarig: Gunnar Rimbäck, gunnar.rimback@vgregion.se

Nationellt kurskoncept

Motsvarar delmål 5 i målbeskrivningen

Arrangeras i regi av SIKT

Kursavgift: 6000kr + moms dag1 + 2  och 1300 kr + moms för extradag 3 (icke medlem i SKF + 1000 kr)

2019-09-20 är en praktisk dag


Ansökan

Följ riktlinjerna för ansökan av KUB-kurs. Ladda ner budgetmallen och innehållsmallen, ladda sedan upp dem i sektion 2 av ansökan.